ASOCIAȚIA GHIZILOR de TURISM TEMATIC și SPECIALIZAT A.G.T.T.S. SE PREZINTĂ

AM FOST...

cei care, începând cu 30 septembrie 1968, data autorizării înființării Biroului de Turism pentru Tineret ne-am canalizat energia, cunoștințele, abilitățile și talentul spre practicarea turismului montan, tematic, specializat, în calitate de GHIZI BTT, absolvind Școlile de ghizi montani și tematici organizate anual de Centrul Universitar București și Agenția BTT București (circa 1.500 de ghizi aflați în evidențele Agenției BTT București în intervalul 1968-1997)

SUNTEM...

cei care, la 20 februarie 2015, ne-am reunit pentru a pune bazele unei asociații profesionale care să-i recunoască și să-i reprezinte pe ghizii cu experiență în turismul montan, tematic și specializat, să le apere drepturile și să militeze pentru armonizarea legislației turismului românesc cu legislația europeană și internațională (A.G.T.T.S. a luat ființă la 25.03.2015 – șapte membri fondatori și peste 300 asociați și simpatizanți)

VOM FI...

cei care vor transmite generației următoare cunoștințele, experiența și mai ales spiritul care ne animă și ne strânge laolaltă de aproape jumătate de veac.

CE FACEM?

Promovăm formele moderne de turism , formarea, pregătirea și perfecționarea continuă a ghizilor , formarea și evaluarea formatorilor; milităm pentru elaborarea și adoptarea unei legislații moderne în domeniu și alinierea ei cu legislația internațională, pentru aplicarea normelor ecologiei și dezvoltarea turismului durabil în România

CU CINE COLABORĂM?

În vederea realizării scopului declarat, A.G.T.T.S. coloborează cu Parlamentul și Guvernul României, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritatea Națională pentru Turism, Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române, Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului, facultățile de turism și geografie din București, cu asociațiile și cluburile de profil din țară și străinătate.

CE NE ENTUZIASMEAZĂ?

Marea noastră pasiune este și rămâne DRUMEȚIA în orice anotimp. Călătorim cu orice mijloc de transport, însoțim turiști în orice colț de țară sau de lume, dar mișcarea și plimbările în mijlocul naturii sunt și rămân pentru noi pe primul loc. A întinde cortul în iarba verde și mătosoasă, lângă susur de izvor înseamnă tihnă, reculegere, aer pur, somn adânc, zori limpezi, cântec de privighetoare, roua dimineții, luceafăr de ziuă, un foc de tabără, un cântec drag... în mijlocul celui mai grozav grup de prieteni, fotografii și depănarea amintirilor comune, dar și proiecte de viitor...